Ứng dụng web

ỨNG DỤNG WEB

Dịch vụ phát triển ứng dụng web của chúng tôi cung cấp phát triển ứng dụng web tùy chỉnh từ một trang web nội dung đơn giản đến các ứng dụng Internet dựa trên web quy mô lớn, các doanh nghiệp điện tử và các dịch vụ mạng xã hội.

Với kinh nghiệm rộng lớn về các công nghệ web khác nhau và áp dụng các công nghệ mới nhất trong các sản phẩm của chúng tôi, bao gồm áp dụng quy trình tích hợp liên tục và TDD (Test-Driven Development) để đảm bảo chất lượng tốt nhất, Higgsup là đối tác phát triển tốt nhất của bạn giúp bạn phát triển và phân phối ý tưởng của bạn cho thị trường về thời gian. Bằng cách chọn Higgsup làm đối tác phát triển của mình, bạn sẽ không có bất kỳ hạn chế nào - ứng dụng của bạn sẽ được phát triển bằng cách sử dụng các công nghệ web ưa thích của bạn:

  • Java EE / Spring Boot, Spring MVC, Strust, Hibernate ... vv

  • Công nghệ: Angular, React, Bootstrap, HTML5, CSS3

  • Cơ sở dữ liệu: Oracle, Postgresql, Mysql, SQL Server, MySQL Server, MongoDB, Cassandra.

------------------------------------

HIGGSUP

Address: Tầng 12B, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

 Hotline: 0123 456 789

 Email: higgsup@support.com


Đối tác chiến lược

Thong ke