Tích hợp liên tục

TÍCH HỢP LIÊN TỤC

 

Tổng quan:

Quá trình phát triển phần mềm bao gồm nhiều giai đoạn và sẽ có nhiều thành viên tham gia như duyệt, đánh giá code, trộn code, biên dịch code, kiểm thử, triển khai..

Điều này đòi hỏi cần phải tích hợp kết quả công việc của các thành viên 1 cách thường xuyên, tích hợp các giai đoạn với nhau thành 1 luồng làm việc xuyên suốt.

Nhờ vậy mà tất cả thành viên trong dự án sẽ theo dõi và nhìn thấy được tình trạng, kết quả của sản phẩm 1 cách liên tục.

Continuous Intergration (CI) là tập hợp các kỹ thuật và cách làm để đạt được bài toán trên.

 

Các kỹ thuật và cách sử dụng của CI:

- Lấy code mới nhất của các thành viên ngay khi có cập nhật

- Sử dụng 1 vài công cụ, công nghệ để nhận xét đánh giá code của từng thành viên

- Gộp, hợp nhất các tất cả code vào 1 nhánh chính

- Biên dịch và xây dựng ứng dụng

- Tự động chạy kiểm thử trên phiên bản ứng dụng mới nhất

- Tự động triển khai ứng dụng lên các môi trường khác nhau

- Xuất báo cáo cho từng giai đoạn, thông báo kết quả đến các thành viên

 

Các công nghệ hỗ trợ cho CI:

- Jenkin

- Team city

- Bamboo

- Travis CI

- Go CD

- GitLab CI

 

CI ở Higgsup:

Chúng tôi đang sử dụng Jenkin 2 để xây dựng hệ thống CI

- Dùng Bitbucket và Github để quản lý mã nguồn và lấy code mới nhất khi có cập nhật

- Dùng các công nghệ như Jshint, Jslint, CSS Lint, PMD, Sonarqube.. để đánh giá kiểm tra code

- Dùng Junit, Selenium, Jmeter cho kiểm thử và sử dụng Jenkin để chạy kiểm thử tự động

- Tự động triển khai ứng dụng lên các server apache , tomcat , nginx

- Gửi thông báo về tình trạng triển khai, đánh giá code qua các kênh của Slack.

 

Với đội ngũ các kỹ sư công nghệ giàu kinh nghiệm, có nhiều năm làm việc tại những công ty và  tập đoàn lớn về công nghệ, chúng tôi tự tin về những kiến thức, kỹ năng chuyên môn đã tích lũy được để giúp bạn đạt đươc những hiệu quả tối ưu nhất khi sử dụng CI.

------------------------------------

HIGGSUP

Address: Tầng 12B, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

 Hotline: 0123 456 789

 Email: higgsup@support.com


Đối tác chiến lược

Thong ke