Phần mềm nhúng

 

PHẦN MỀM NHÚNG

 

Phần mềm nhúng là chương trình chuyên dụng trong một chip hoặc trên phần mềm trong một thiết bị nhúng để kiểm soát các chức năng của nó. Nhóm của chúng tôi đã hoàn thành nhiều dự án phần mềm nhúng như hệ thống rào cản tự động, nhà ở thông minh, …

Công nghệ:

● Hệ điều hành: VxWorks, Linux / Linux thời gian thực, Android, ucLinux, ttylinux, gentoo

● Ngôn ngữ: C, C ++, java, Assembly

● MCU: ARM, x86, MIPS, PIC, AVR32

● Giao diện: UBS, Ethernet, LCD, CF / MMC / SD

● Trình điều khiển phần mềm và thiết bị: Keil C, IAR, Altium,

● Không dây: GSM / GPRS, Zigbee, BLE, Beacon, RFID, WIFI, 3G, MQTT

------------------------------------

HIGGSUP

Address: Tầng 12B, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

 Hotline: 0123 456 789

 Email: higgsup@support.com


Đối tác chiến lược

Thong ke