Nền tảng IoT

NỀN TẢNG IoT

 

Chúng tôi phát triển nền tảng IoT dựa trên sự hỗ trợ một loạt các bộ cảm biến với khả năng phân tích và báo cáo dữ liệu tùy biến và triển khai dịch vụ cho phép các đối tác có thể tích hợp với hệ thống của chúng tôi, các công nghệ  dựa trên mã nguồn mở như:

 • Java

 • NodeJS

 • Apache Tomcat 7

 • Spring Framework

 • Spring Security

 • Hazelcast

 • MongoDB

 • Apache HBase

 • InfluxDB

 • Apache Spark

Nền tảng của chúng tôi tùy biến trong các lĩnh vực sau:

 • Nông nghiệp

 • Công nghiệp

 • Chăm sóc sức khỏe

 • Bán lẻ

 • Viễn thông

 • Vận chuyển

 • May mặc

 

------------------------------------

HIGGSUP

Address: Tầng 12B, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

 Hotline: 0123 456 789

 Email: higgsup@support.com


Đối tác chiến lược

Thong ke