Lĩnh vực hoạt động

Thương mại điện tử - Bán lẻ

Các hệ thống B2C

Các ứng dụng di động.

Liên kết với các hệ thống bên thứ 3.

Liên kết các hệ thống nội bộ (ERP, CMS, CRM..)

Phân tích và đưa ra báo cáo thống kê.

Tăng cường trải nghiệm người dùng thông qua các hệ thống AI

Tiếp thị - Bán hàng

Giải pháp tiếp thị truyền thông và mạng xã hội (Facebook, Twiter..)

Nền tảng quảng cáo trực tuyến

Giải pháp quản lý nội dung và quảng lý quan hệ khách hàng.

Giải pháp tiếp thị liên kết.

Giải pháp phân tích, xử lý dữ liệu lớn.

Logistic và chuỗi cung ứng

Quản lý vận tải hàng hóa.

Quản lý kho bãi.

Quản lý chuỗi cung ứng (Supply Chain) gồm Thu Mua – Sản Xuất – Vận Chuyển – Bán hàng – Dịch Vụ.

Quản lý chỉ số KPI cho doanh nghiệp, thông tin kinh doanh và báo cáo.

Liên kết các hệ thống bên thứ 3.

Định tuyến đường đi trong vận tải.

Tài chính và bảo hiểm

Chuyển đổi, nâng cấp hệ thống

Quản lý quỹ

Quản lý tài sản

Quản lý dòng tiền

Quản lý khoản vay

Quản lý tài chính


Đối tác chiến lược

Thong ke