Kiểm thử phần mềm

 

KIỂM THỬ PHẦN MỀM

 

Tổng quan:

Trong ngành phát triển phần mềm, kiểm thử phần mềm là khâu không thể thiếu.

Ngoài việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm đạt được đúng yêu cầu về nghiệp vụ, chức năng, giao diện người dùng, kiểm thử phần mềm còn cần xác nhận đánh giá các khía

cạnh về hiệu năng của sản phẩm như thời gian phản hồi, thời gian trễ, khả năng chịu tải...

Với sự ra đời của TDD, BDD giờ đây testing còn ảnh hưởng và định hướng đến cả quá trình phát triển phần mềm.

 

Một vài đặc điểm, khái niệm trong kiểm thử phần mềm:

- Các phương pháp kiểm thử: Black box , White box, Grey box

- Các cấp độ kiểm thử: Unit testing, Integration testing, System testing..

- Các loại testing: Smoke testing, Load testing, Stress testing, API testing..

- Các nguyên lý kiểm thử: Defects Clustering, The Pesticide Paradox, Absence of errors..

 

Manual testing và Automated testing:

- Manual testing: Là quá trình kiểm thử thủ công mà người kiểm thử sẽ sử dụng ứng dụng như vai trò, hướng nhìn của người dùng để đảm bảo ứng dụng hoạt động đúng yêu cầu và thiết kế.

Người kiểm thử thường thiết kế ,lập ra test plan và viết các test case để thể hiện quá trình test của mình

- Automated testing: là quá trình kiểm thử mà sử dụng các công cụ đặc biệt hoặc dùng code để thực thi kiểm thử và kiểm tra đánh giá các kết quả. Quá trình kiểm thử có thể tự động chạy vào 1 thời điểm nào đó hàng ngày

hoặc tự động chạy khi ứng dụng có sự thay đổi.

 

Một vài công cụ và công nghệ testing phổ biến

- Công cụ: HP Loadrunner, SOAP UI, Jmeter

- Công nghệ: Junit, Mockito, Powermock, Cucumber, Selenium, Robotium, Serenity, Mocha, Jasmine

 

Kiểm thử ở Higgsup:

-  Ở công ty chúng tôi các thành viên đảm bảo chất lượng (QA) không chỉ là đọc tài liệu yêu cầu, log bug, xác nhận bug mà sẽ tham gia xuyên suốt vào quá trình phát triển phần mềm:

  • Phân tích, trao đổi yêu cầu sản phẩm, viết tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)
  • Lập kế hoạch kiểm thử , viết test case , đưa ra ước lượng đánh giá để lập kế hoạch chi tiết
  • Thực thi kiểm tra sản phẩm: thủ công và tự động
  • Thống kê, quản lý lỗi, xác nhận lỗi
  • Đưa ra báo cáo , đánh giá về chất lượng của sản phẩm theo hàng tuần, hàng tháng hoặc theo các mốc triển khai, phát hành sản phẩm

 

- Nhân viên kiểm thử sẽ được tham gia vào các khóa đào tạo để liên tục nâng cao và cải thiện khả năng:

  • Học và hiểu các khái niệm cơ bản, quan trọng về testing, liên hệ các khái niệm đó vào thực tế
  • Học luyện tập các kỹ năng mềm như: lập kế hoạch, đánh giá, ra quyết định, trình bày
  • Học sử dụng các tool như SOAPUI, Jmeter
  • Định nghĩa, thiết kế các mẫu tài liệu
  • Chia sẻ hiểu biết về các lĩnh vực phần mềm như CRM, Logistic, Sale...

------------------------------------

HIGGSUP

Address: Tầng 12B, Tháp Tây, tòa nhà Hancorp, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

 Hotline: 0123 456 789

 Email: higgsup@support.com


Đối tác chiến lược

Thong ke