Dịch vụ

Kiểm thử và quản lý chất lượng

Phân tích kiến trúc hệ thống và đưa ra phương pháp, cách thức để kiểm tra.

Đưa ra những đặc tả và xây dựng hệ thống điểm để đánh giá mức độ hoạt động của hệ thống.

Thực hiện việc kiểm tra hiệu suất dựa trên những chiến lược được xây dựng ban đầu.

Tổng hợp kết quả kiểm thử và đưa ra báo cáo chi tiết cũng như cách thức nâng cấp của hệ thống.

Thực hiện việc kiểm tra lại sau khi nâng cấp hệ thống.

Tái kiểm tra định kỳ để phát hiện những lỗi phát sinh có thể xảy ra.

 
 

Phát triển phần mềm tùy chỉnh

Hỗ trợ khách hàng trong suốt vòng đời phát triển sản phẩm, bảo đảm chất lượng và bảo trì.

Cung cấp, phát triển các giải pháp cho các hệ thống phức tạp cho nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ.

Xây dựng một kế hoạch phát triển phù hợp với mục tiêu, thời gian, ngân sách của dự án.

Thiết lập một kiến trúc tổng thể bám sát với yêu cầu dự án với việc định hướng chuẩn.

Quy trình đánh giá mã nguồn thường xuyên và tái cấu trúc giúp chúng tôi luôn giữ được cam kết ban đầu.

Quản lý dự án công nghệ thông tin

Dẫn dắt dự án từ phân tích đến lên kế hoạch để hỗ trợ released dự án.

Xác định các yêu cầu, nguồn lực và tiến độ thực hiện dự án.

Tạo và duy trì tài liệu  yêu cầu và kỹ thuật của dự án.

Phân công, đánh giá trách nhiệm của các nhân và nhóm trong dự án.

Quản lý cách khía cạnh cũng như phạm vi làm việc hàng ngày của dự án.

Đánh giá và dự đoán hiệu quả cũng như ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề của dự án

Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống tài liệu, phân tích yêu cầu, phân tích nghiệp vụ dựa trên nền tảng có sẵn.

Phân tích, đánh giá, xây dựng triển khai ý tưởng đối với những lĩnh vực mới đối với doanh nghiệp.

Đưa ra những giải pháp cụ thể, chi tiết cùng với cách thức ứng dụng, khai thác ý tưởng vào mô hình vận hành của doanh nghiệp.

Chuyển đổi kỹ thuật số

Cung cấp các trải nghiệm chi tiết và đầy đủ về doanh nghiệp.

Cung cấp khả năng quản lý từ xa nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời.

Nâng cao hiệu quả và tăng doanh thu từ các hoạt động.

Tăng năng suất lao động, thúc đẩy sự đổi mới.

Giải pháp doanh nghiệp

Quản lý chuỗi cung ứng.

Hệ thống CRM.

Cổng thông tin điện tử (POSTAL).

Hệ thống vận tải, quản lý kho hàng.

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP.

Hệ thống thương mại điện tử.


Đối tác chiến lược