Dịch vụ

Kiểm thử và quản lý chất lượng

Phân tích kiến trúc hệ thống và đưa ra phương pháp để kiểm tra.

Đưa ra những đặc tả và xây dựng hệ thống điểm để đánh giá mức độ hoạt động của hệ thống.

Thực hiện việc kiểm tra hiệu suất dựa trên những chiến lược được xây dựng ban đầu.

Tổng hợp kết quả kiểm thử và đưa ra báo cáo chi tiết, cách thức nâng cấp của hệ thống.

Thực hiện việc kiểm tra lại sau khi nâng cấp hệ thống.

Tái kiểm tra định kỳ để phát hiện những lỗi phát sinh có thể xảy ra.

Phát triển phần mềm tùy chỉnh

Phân tích tài liệu cho doanh nghiệp tỉ mỉ, chi tiết, hợp lý và khoa học.

Phân tích kiến trúc một cách toàn diện, đa chiều cho doanh nghiệp.

Chuyển đổi và bảo đảm toàn vẹn Logic của mã Code.

Phân tích bảo mật cho doanh nghiệp một cách chuẩn xác và an toàn.

Gia tăng hiệu suất lên mức tối đa cho các phần mềm tùy chỉnh.

Phân tích, tổng hợp, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu cho các lỗi đang xảy ra.

Quản lý dự án công nghệ thông tin

Dẫn dắt dự án từ phân tích đến lên kế hoạch để hỗ trợ triển khai dự án.

Xác định các yêu cầu, nguồn lực và tiến độ thực hiện dự án.

Tạo và duy trì tài liệu  yêu cầu và kỹ thuật của dự án.

Phân công, đánh giá trách nhiệm của các nhân và nhóm trong dự án.

Quản lý cách khía cạnh cũng như phạm vi làm việc hàng ngày của dự án.

Đánh giá và dự đoán hiệu quả cũng như ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề của dự án

Giải pháp doanh nghiệp

Quản lý chuỗi cung ứng.

Hệ thống CRM.

Cổng thông tin điện tử (POSTAL)

Hệ thống quản lý nội bộ, chấm công

Hệ thống vận tải, quản lý kho hàng.

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP

Hệ thống thương mại điện tử.

Chuyển đổi kỹ thuật số

Cung cấp các trải nghiệm tập trung, rõ ràng cũng như đầy đủ về doanh nghiệp.

Cung cấp khả năng quản lý từ xa nhanh chóng, nắm bắt thông tin kịp thời.

Nâng cao hiệu quả, tăng doanh thu từ các hoạt động.

Giảm chi phí và rủi ro thông qua các quyết định.

Bảo vệ hiệu quả dữ liệu tránh thất thoát và sai lệch thông tin.

Phân tích nghiệp vụ kinh doanh

Xây dựng hệ thống tài liệu, phân tích yêu cầu, phân tích nghiệp vụ dựa trên nền tảng có sẵn một cách khoa học, bài bản, chuyên nghiệp.

Phân tích, đánh giá, xây dựng triển khai ý tưởng đối với những lĩnh vực mới đối với doanh nghiệp.

Đưa ra những giải pháp cụ thể, chi tiết cùng với cách thức ứng dụng, khai thác ý tưởng vào mô hình vận hành của doanh nghiệp.


Đối tác chiến lược

Thong ke